Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

Přenosy dat

V rozsáhlých soustavách pro distribuci tepla, vody nebo  plynu,  je mnohdy nutné znát aktuálně měřené či  dlouhodobě načítané údaje.  Vzhledem k tomu, že jde zpravidla o  rozsáhlé soustavy, jsou odečty z jednotlivých měřicích míst prováděné pověřenými pracovníky osobní pochůzkou časově i finančně náročné.  Navíc tak nelze současně získat aktuální data od všech měřících jednotek. Jednou z možností, jak realizovat dálkový sběr dat v rámci celé sítě, je použití automatického sběru dat a jejich následná vizualizace nebo archivace. Naše firma se již řadu let touto problematikou zabývá  a může nabídnout několik možných variant  případného řešení.

Metalické kabely

Nejčastějším a nejžádanějším systémem sběru dat z měřících jednotek je jejich  propojení  metalickými kabely a využití komunikačního rozhraní, které měřící jednotky většinou již od výroby obsahují. Příkladem může být propojení matematických jednotek INMAT firmy ZPA Nová Paka, a.s., a připojení  k PC přes vhodný převodník RS232/RS485.

kabel1.jpg

Předností této varianty je krom velmi příznivé ceny zejména její nízká poruchovost. Software pro načítání dat dodává většinou výrobce měřící jednotky a samotné zprovoznění a provozování této soustavy nevyžaduje žádnou údržbu.  Všichni výrobci bohužel nepodporují multi-sběr dat a jejich programy ve své základní verzi nedovolují komunikovat s více jednotkami na jednou. Je většinou třeba každou jednotku načíst zvlášť a data tak zpracovávat samostatně.

 

kabel2.jpgDalší možností je sběr dat z měřících jednotek do datového koncentrátoru (jakýkoliv typ volně programovatelného PLC) s dostatečně velikou pamětí pro ukládání dat a její následné připojení k PC přes vhodný převodník RS232/RS485. I v tomto případě jsou měřící jednotky propojeny metalickými kabely a je využito komunikačního rozhraní, které měřící jednotky většinou již od výroby obsahují.  Příkladem může být propojení matematických jednotek INMAT firmy ZPA Nová Paka, a.s., a připojení  k PLC firmy TECO, a.s. .

 

Výhodou tohoto řešení je velká flexibilita jednak z hlediska komutačních protokolů (jsou vždy ušity na míru) jednak z hlediska rozsahu sítě.  Navíc bývají PLC vybaveny několika komunikačními, několika impulsními, proudovými či napěťovými vstupy a výstupy. Jedno PLC tak může pojmou např: 100 matematických jednotek s komunikací RS485 (RS232, M-BUS), 10 impulsních vodoměrů,  5 analogových snímačů (teploměry, sn. Tlaku apod) a může ovládat několik zařízení pomocí analogového či binárního výstupu.


Za zmínku též stojí  možnosti vizualizačního software, který již není součástí dodávky měřících jednotek, ale je vytvořen samostatně ve speciálním vizualizačním programu. To umožňuje nejen multi-sběr dat, ale především jejich následnou  automatickou archivaci.

Optické kabely

Problémem při realizaci v rozsáhlé a již existující síti může být vedení metalických kabelů po nadzemních lávkách či mostech a to zejména z hlediska úderu blesku do těchto kovových konstrukcí. Ačkoliv se na obou koncích osazují přepěťové ochrany, nelze poškození měřících jednotek či PLC zcela vyloučit.  Je-li tedy síť opravdu rozsáhlá je vhodné provést páteřní propojení pomocí optických kabelů. 

okabel1.jpg

Naše firma doporučuje toto řešení i v případě, kdy jsou samotné měřící jednotky přiliž vzdálené od dispečerského pracoviště.  Ačkoliv je v případě komunikace rozhraním RS485 možno po metalickém stíněném kabelu  připojit jednotku ve vzdálenosti až 1200 metrů, doporučujeme z hlediska případného rušení a následné chybné komunikaci nepřekračovat vzdálenost 500 metrů.

Radiová pojítka

Pokud není možné provést propojení sítě pomocí metalických nebo optických kabelů je možno propojení provést pomocí radiových pojítek. Jednou z možností jsou radiová pojítka IRIS, které svým výkonem 10mW spadají do neplaceného pásma a při přímé viditelnosti umožňují překonat vzdálenosti do 1000 metrů.  Navíc tyto pojítka umožňují být nejen koncovým bodem ale i převaděčem a umožňují větvení celé sítě, což jejich dosah několikanásobně zvyšuje.

 

Radiová pojítka IRIS jsou vybavena komunikačním rozhraním RS485, což umožňuje mít vysílací modul vzdálen několik stovek metrů od soustavy měřících jednotek a tím se může dosah ještě znatelněji zvýšit.

pojitka

ZASLAT POPTÁVKU