Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

Měření průtoku a tepla

Ověřování

 • snímače absolutního a relativního tlaku, diferenčního tlaku
 • matematických jednotek
 • dodávky ověřených teploměrů a náhradních měřících vložek
 • dodávky měřících tratí
 • dodávky primárních prvků

Návrh, dodávka, ověření, montáž, metrologická zkouška, opravy, servis

 • kategorie měřidla: pracovní stanovené, pracovní nestanovené, orientační
 • medium: pára, voda, vzduch, ostatní kapaliny a plyny

Druhy měřičů průtoku a tepla - autorizované výpočty

 • clona, dýza, venturiho trubice dle ISO 51 67 , včetně autorizovaného výpočtu
 • víceotvorová měřící clona nebo měřící trať
 • vírový průtokoměr včetně výpočtu
 • rychlostní sonda např. Annubar. Itabar, včetně výpočtu
 • hmotnostní průtokoměr
 • ultrazvukový průtokoměr
 • indukční průtokoměr
 • mechanický průtokoměr
 • ostatní měřící prvky ( termické, rychlostní - IWKA, Spirax - Sarco, indikátory průtoku, plováčkové průtokoměry, apod.)

Primární prvek

 • konzultace požadavků na měřiče průtoku a tepla přímo na místě
 • zjištění vstupních podkladů pro výpočet
 • návrh a optimalizace měřiče tepla
 • projekt měřící sestavy, výpočet primárního prvku
 • dodávka a ověření všech komponentů, prohlášení o shodě
 • montáž elektro ( jištění, přenosy, řízení, monitoring )
 • montáž strojní ( ocel, nerez, plast, reference až do DN 800 a tlaku 16 MPa )
 • uvedení do provozu, zkrácená metrologická zkouška
 • zaškolení obsluhy, návod na obsluhu
 • záruční i pozáruční opravy, periodický servis

Matematické jednotky

 • zjištění a výpočet vstupních podkladů ( teplota, tlak, průtok, archivace, přenosy, monitoring )
 • návrh a optimalizace matematické jednotky
 • kontroly, opravy a přeprogramování matematických jednotek
 • kalibrace, ověřování, metrologické zkoušky
 • zaškolení pracovníků, návod na obsluhu, uživatelské menu

Snímače tlaku

 • legislativní požadavky na třídu přesnosti
 • možnosti montáží
 • připojovací redukce a příslušenství

Poradenství

 • konzultace v oblasti metrologie
 • poradenství v oblasti zavádění metrologických řádů
 • poradenství v oblasti návrhu měřícího řetězce
 • poradenskou činnost v oblasti legislativy a školení pracovníků
 • návrh a dodávky štítků pro označování měřidel (např. orientační měřidlo, hlavní podnikový etalon, sklad, ekologické měřidlo apod.)
 • evidence měřidel

Snímače tlaku

 • poradenství v oblasti měření tlaku ( druhy snímačů tlaku a tlakové diference, rozsahy, třídy přesnosti, možnosti posunu nuly, komunikační protokol, měřené medium, max. statický tlak, pracovní prostředí apod. )
 • poradenství v oblasti odběrů tlaku, způsob montáže impulsního potrubí, kondenzačních koulí, druhy odběrů tlaku v souladu s normou ISO 5167
 • kontroly, kalibrace a ověřování snímačů přetlaku, absolutního tlaku a tlakové diference
 • dodávky příslušenství ( třícestné a pěticestné armatury, uzavírací ventily, návarky, šroubení, propojovací kusy )
 • kalibrace a opravy manometrů, manostatů
 • speciální aplikace

ZASLAT POPTÁVKU