Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

Komunikace a vizualizace

Komunikace s měřidly

 • matematické jednotky  Inmat
 • matematické jednotky E+H
 • měřiče průtoku a tepla Codea
 • komunikační automat Teko
 • měřidla s unifikovanými signály

Přenosy dat

 • přenosy datovými kabely
 • přenosy optickými kabely
 • přenosy pomocí radiových pojítek

Vizualizace Reliance

 • realizace vizualizačních pracovišť

Výpočet, kalibrace, ověření (voda, kondenzát)

 • měřič tepla předaného vodou
 • měřič tepla předaného kondenzátem
 • měřič chladu

Výpočet, kalibrace, ověření (pára)

 • měřič tepla přímou metodou
 • měřič tepla nepřímou metodou

Výpočet, kalibrace, ověření (vzduch , plyn)

 • měřič průtoku s korekcí od tlaku a teploty
 • měřič průtoku s konstantní výpočtovou hustotou
 • měřič průtoku v nevýbušném provedení

Dodávky, servis, poradenská činnost, programátorské úkony

 • návrh a montáž nových měřících sestav
 • posouzení stávající sestavy měřiče z hlediska platné legislativy
 • konzultace, výpočty, návrh nových měřících míst
 • návrh a provádění rekonstrukcí měřících sestav
 • dodávky a montáž měřičů i jednotlivých komponentů
 • opravy a náhrady jednotlivých komponentů
 • opravy i výměnným způsobem
 • evidence sestav měřičů a metrologických kontrol
 • legislativní podpora v oblasti metrologie
 • komunikace s měřidly a přenos dat
 • návrh a vytvoření vizualizačního pracoviště

ZASLAT POPTÁVKU