Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

Kalibrace teploměrů

Kalibrace teploměrů ve vodních a olejových lázních - rozsah teplot 0°C - 250°C
Kalibrace teploměrů ve vzduchovém termostatu - rozsah teplot -50°C až 110°C
Kalibrace teploměrů v kalibrační pícce - rozsah teplot 200°C až 1000°C

 • kalibrace bimetalových stonkových teploměrů
 • kalibrace kapilárových teploměrů
 • kalibrace snímačů teploty Pt 10, Pt 100, Pt 500, Pt 1000
 • kalibrace snímačů teploty Ni a ostatní polovodičová čidla
 • kalibrace snímačů teploty s převodníkem
 • kalibrace teploměrů rtuťových
 • kalibrace digitálních teploměrů
 • kalibrace termoelektrických článků
 • kalibrace termostatů a kontaktních teploměrů
 • kalibrace datalogerů
 • ověřování snímačů teploty dodavatelsky

Kalibrace měřících řetězců, převodníků, zobrazovacích jednotek

Kalibrace měřících řetězců "to je trasa od snímače teploty, převodník až po komunikační kartu a software" je z hlediska přesnosti velmi důležitý. Většina provozovatelů měřidel zasílá pravidelně na kalibraci snímače teploty ale podceňují chyby vzniklé na trase od měřícího čidla až po zobrazovací jednotku či software.

 

Pro tyto případy nabízíme:

 • posouzení měřícího řetězce
 • stanovení kalibračního postupu
 • doporučení kalibračních lhůt
 • simulace odporového čidla
 • simulace signálu termočlánku
 • simulace unifikovaného signálu
 • kalibrace převodníku na unifikovaný signál
 • kalibrace zobrazovací jednotky nebo zapisovače
 • kalibrace softwaru
 • kontrola kompenzačního vedení
 • kalibrace převodníku na unifikovaný signál

Dodávky, servis, poradenská činnost, programátorské úkony

 • prodej teploměrů (průmyslové, bimetalové, kapilárové)
 • prodej snímačů teploty s převodníkem i bez převodníku
 • prodej termočlánků
 • prodej kompenzačního vedení
 • prodej přenosných digitálních teploměrů
 • prodej datalogerů
 • programování převodníků firmy JSP
 • programování převodníků s HART protokolem
 • programování datalogerů Comet a ZPA Nová Paka
 • poradenství v oblasti kalibračních lhůt
 • poradenství v oblasti metrologie

ZASLAT POPTÁVKU