Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

Kalibrace měřidel

Snímače tlaku

 • poradenství v oblasti měření tlaku ( druhy snímačů tlaku a tlakové diference, rozsahy, třídy přesnosti, měřené medium, max. statický tlak, , pracovní prostředí apod. )
 • poradenství v oblasti montáže snímačů tlaku a tlakové diference, způsob montáže impulsního potrubí, kondenzačních koulí, druhy odběrů tlaku v souladu s normou ISO 5167, Schválením typu, Opatřením obecné povahy apod.
 • kontroly, seřizování, kalibrace a ověřování snímačů přetlaku, absolutního tlaku a tlakové diference
 • dodávky příslušenství ( třícestné a pěticestné armatury, uzavírací ventily, návarky, šroubení, propojovací kusy )
 • kalibrace a opravy manometrů, manostatů
 • speciální aplikace

Snímače teploty

 • poradenství v oblasti měření teploty ( druhy snímačů teploty, rozsahy, třídy přesnosti, možnosti použití pro dané medium, převodníky, max. teplota a statický tlak, pracovní prostředí apod. )
 • poradenství v oblasti montáže teploměrných jímek, včetně požadavků platné legislativy v oblasti stanovených měřidel
 • kontroly, kalibrace a ověřování snímačů teploty a převodníků teploty
 • dodávky příslušenství ( návarky, jímky )

Měřící řetězce

 • zjištění stavu všech komponentů ( snímač, převodník, vyhodnocovací zařízení )
 • zjištění vzájemné kompatibility u nových okruhů
 • měření izolačního stavu
 • kalibrace na místě pomocí etalonových kalibrátorů
 • justování a seřízení komponentů
 • návrh vhodného kalibračního postupu

Analogové a digitální přístroje

 • opravy a kalibrace ukazatelů, regulátorů a zapisovačů
 • opravy a kalibrace čidel a převodníků
 • kontroly a kalibrace měřících řetězců

Kalibrace vodivosti a PH pomocí certifikovaných roztoků

 • dodávka kalibračních roztoků vodivosti a PH

Kalibrace dodavatelským způsobem

 • mechanické veličiny
 • vlhkost
 • průtokoměry

ZASLAT POPTÁVKU