Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

Kalibrace manometrů a snímačů

Kalibrace manometrů digitálními kalibrátory
Kalibrace snímačů tlaku závažovými lisy
Kalibrace snímačů absolutního tlaku

 • ověřování snímačů tlaku jako členů stanovených měřidel
 • ověřování snímačů tlakové diference
 • kalibrace manometrů
 • kalibrace membránových a potravinářských tlakoměrů
 • kalibrace snímačů tlaku relativního s proudovým výstupem
 • kalibrace snímačů tlaku absolutního s proudovým výstupem
 • kalibrace snímačů diferenčního tlaku
 • kalibrace tlakových čidel s napěťovým výstupem
 • kalibrace manostatů
 • kalibrace digitálních manometrů
 • kalibrace zapisovačů a datalogerů

Kalibrace měřících řetězců, převodníků, zobrazovacích jednotek

Kalibrace měřících řetězců "to je trasa od snímače tlaku, převodník až po komunikační kartu a software" je z hlediska přesnosti velmi důležitý. Většina provozovatelů měřidel zasílá pravidelně na kalibraci snímače tlaku ale podceňují chyby vzniklé na trase od měřícího čidla až po zobrazovací jednotku či software.

Pro tyto případy nabízíme:

 • posouzení měřícího řetězce
 • stanovení kalibračního postupu
 • doporučení kalibračních lhůt
 • simulace napěťového výstupu tlakového snímače
 • simulace proudového výstupu tlakového snímače
 • komunikace se snímači tlaku DE protokolem
 • komunikace se snímači tlaku Hard protokolem
 • komunikace se snímači tlaku ZPA Nová Paka
 • komunikace se snímači tlaku BD sensors
 • kalibrace vyhodnocovacích jednotek
 • kalibrace software

Dodávky, servis, poradenská činnost, programátorské úkony

 • prodej manometrů (průmyslové, membránové, celonerezové)
 • prodej snímačů tlaku s unifikovaným signálem
 • prodej snímačů diferenčního tlaku s unifikovaným signálem
 • prodej manostatů
 • prodej přenosných digitálních tlakoměrů
 • prodej datalogerů a zapisovačů
 • prodej vyhodnocovacích digitálních měřidel
 • změna rozsahu a seřízení analogových snímačů tlaku
 • změna rozsahu a seřízení digitálních snímačů tlaku
 • poradenství v oblasti kalibračních lhůt
 • poradenství v oblasti metrologie

ZASLAT POPTÁVKU