Jsme specialisté na měření tepla předaného párou

Kalibrace a ověřování primárních prvků a sestav měřidel

Měřící clony, clonové tratě, vírové průtokoměry - kontrola, výpočty, načtení dat, naprogramování
Kalibrace a ověřování měřících clon a vírových průtokoměrů - ve spolupráci s danýn AMS
Kalibrace a ověřování průtokoměrů a měřičů tepla - ve spolupráci s daným AMS

 

Výpočet, kalibrace, ověření (pára, voda, kondenzát)

 • clonový kotouč měřící clony pracovního měřidla
 • clonová měřící trať jako stanovené měřidlo (i obousměrné měřidlo)
 • vírový průtokoměr (načtení dat, naprogramování)
 • rychlostní sonda Annubar
 • mechanický vodoměr
 • indukční průtokoměr (i obosměrné měření)
 • ultrazvukový průtokoměr (i obousměrné měření)

Výpočet, kalibrace, ověření (medium vzduch , plyn)

 • clonový kotouč měřící clony pracovního měřidla
 • clonová měřící trať jako stanovené měřidlo
 • vírový průtokoměr ( načtení dat, naprogramování )

Kalibrace a ověřování sestav měřičů průtoku a tepla

Kalibrace a ověřování jednotlivých komponentů měřičů tepla včetně kontroly výpočtů, seřízení snímačů, Načtení dat pomocí Hard komunikace, naprogramování pro možnost ověření, kontrola výstupů apod.

Výpočet, kalibrace, ověření (voda, kondenzát)

 • měřič tepla předaného vodou
 • měřič tepla předaného kondenzátem
 • měřič chladu

Výpočet, kalibrace, ověření (pára)

 • měřič tepla přímou metodou
 • měřič tepla nepřímou metodou

Výpočet, kalibrace, ověření (vzduch, plyn)

 • měřič průtoku s korekcí od tlaku a teploty
 • měřič průtoku s konstantní výpočtovou hustotou
 • měřič průtoku bioplynu s korekcí na vlhkost apod.

Dodávky, servis, poradenská činnost, programátorské úkony

 • návrh a montáž nových měřících sestav
 • posouzení stávající sestavy měřiče z hlediska platné legislativy
 • konzultace, výpočty, návrh nových měřících míst
 • návrh a provádění rekonstrukcí měřících sestav
 • dodávky a montáž měřičů i jednotlivých komponentů
 • opravy a náhrady jednotlivých komponentů
 • opravy i výměnným způsobem
 • evidence sestav měřičů a metrologických kontrol
 • legislativní podpora v oblasti metrologie
 • komunikace s měřidly a přenos dat
 • seřízení sestavy a uvedení do provozu jako stanoveného měřidla

ZASLAT POPTÁVKU